Przedsiębiorca uzyskał Pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
“Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.