Wykonanie dokumentacji
konstrukcyjnej

Formy i narzędzia okrawające do procesu odlewania

Wykonujemy dokumentacje konstrukcyjne form
i okrojników do odlewania ciśnieniowego aluminium w zautomatyzowanych celach odlewniczych. Do wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej używamy oprogramowania
CAD Solid Works. W celu uzyskania pożądanych wyników nasze konstrukcje form opierają się
na wynikach symulacji odlewania ciśnieniowego, wykonywanych w oprogramowaniu FLOW 3D. Dokumentacja konstrukcyjna okrojników uwzględnia wymagania przyszłego zautomaty-zowania procesu produkcji detali.

Uchwyty obróbcze CNC 

We własnym zakresie projektujemy uchwyty CNC z dociskiem hydraulicznym, mechanicznym
do konkretnego detalu i zadania technologiczne-go, z opłukiwaniem uchwytu, odmuchiwaniem powierzchni bazujących przez elementy przyrządu z potwierdzeniem przylegania detali (Air Gaps system). Wszystkie te rozwiązania wpływają
na precyzyjne i powtarzalne mocowanie obrabianej części w procesie obróbki CNC.

Podstawki kontrolno-pomia-owe CMM

Zgodnie z wymaganiami klienta
oraz na podstawie wymagań jakościowych projektujemy przyrządy pomiarowe do stosowania w procesie produkcyjnym lub w laboratorium pomiarowym.

 

Symulacja wypełnienia wnęki formy

Lumel Alucast zgodnie z wieloletnim doświad-czeniem posiada możliwości przeprowadzenia pełnej symulacji procesu odlewania wysoko-ciśnieniowego w FLOW 3D. Symulacja wtrysku obejmuje prędkość przepływu, zawartość gazu
w objętości metalu, krzepnięcie, rozkład temperatury, ewakuację powietrza z wnęki formy.

Formy i narzędzia okrawające do procesu odlewania

Wykonujemy dokumentacje konstrukcyjne form
i okrojników do odlewania ciśnieniowego aluminium w zautomatyzowanych celach odlewniczych. Do wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej używamy oprogramowania
CAD Solid Works. W celu uzyskania pożądanych wyników nasze konstrukcje form opierają się
na wynikach symulacji odlewania ciśnieniowego, wykonywanych w oprogramowaniu FLOW 3D. Dokumentacja konstrukcyjna okrojników uwzględnia wymagania przyszłego zautomaty-zowania procesu produkcji detali.

Uchwyty obróbcze CNC 

We własnym zakresie projektujemy uchwyty CNC z dociskiem hydraulicznym, mechanicznym
do konkretnego detalu i zadania technologiczne-go, z opłukiwaniem uchwytu, odmuchiwaniem powierzchni bazujących przez elementy przyrządu z potwierdzeniem przylegania detali (Air Gaps system). Wszystkie te rozwiązania wpływają
na precyzyjne i powtarzalne mocowanie obrabianej części w procesie obróbki CNC.

Podstawki kontrolno-pomia-owe CMM

Zgodnie z wymaganiami klienta
oraz na podstawie wymagań jakościowych projektujemy przyrządy pomiarowe do stosowania w procesie produkcyjnym lub w laboratorium pomiarowym.

 

Symulacja wypełnienia wnęki formy

Lumel Alucast zgodnie z wieloletnim doświad-czeniem posiada możliwości przeprowadzenia pełnej symulacji procesu odlewania wysoko-ciśnieniowego w FLOW 3D. Symulacja wtrysku obejmuje prędkość przepływu, zawartość gazu
w objętości metalu, krzepnięcie, rozkład temperatury, ewakuację powietrza z wnęki formy.

 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.