Laboratorium
pomiarów długości i kąta

 

Lumel Alucast jest certyfikowanym dostawcą w zakresie normy ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016.
Dbamy również o zapewnienie zgodności naszych odlewów z wymaganiami obejmującymi ich właściwości, jak również ich wpływ
na środowisko, co znajduje potwierdzenie uzyskanym certyfikatem zgodności z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

Naszym głównym celem jest zadowolenie klienta, w związku tym zapewnienie jakości wytwarzanych przez nas odlewów jest celem nadrzędnym. W Lumel Alucast dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością. Efektem pro-jakościowego podejścia jest zapewnianie, aby na każdym etapie produkcji począwszy od kontroli materiału wejściowego kończąc na wyrobie gotowym wymagania klienta były spełnione.
W Lumel Alucast jakość naszych odlewów chcemy produkować a nie tylko kontrolować, dlatego też proces ciągłego doskonalenia
jest dla nas bardzo ważnym aspektem – jak mawiał Edward Deming „ Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań.”

 

Metrologia współrzędnościowa

Stosunkowo młoda ale dynamicznie rozwijająca się dziedzina pomiarów wielkości geometrycznych znalazła zastosowanie również w naszym laboratorium. Za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych wykonujemy pomiary zarówno jednostkowe jak i dla produkcji seryjnej, 
a dzięki integracji z systemami CAD/CAM jesteśmy w stanie wykonać również analizę komputerową dla powierzchni nieregularnych. Do pomiaru istotnych
dla funkcjonalności geometrii części obrabianych wykorzystujemy, spełniający wysokie wymogi dokładności szybki, prosty i ekonomiczny system pomiarowy konturu MarSurf XC-20. W tym celu wykorzystujemy m.in. system firmy Wenzel z MPEE = 2.6µm + (L/450mm)um – w zakresie pomiarowym 800/1000/700 (X/Y/Z). Bardziej precyzyjne pomiary odchyłki kształtu, bicia i kierunku jesteśmy w stanie wykonać za pomocą urządzenia MarForm MMQ-400, w zakresie 280/900mm (X/Z), z maksymalnym dopuszczalnym błędem pomiaru
na poziomie 0.04µm.

Wykorzystanie
metod optycznych

Optyczny system pomiarowy Baty Venture 3030 z trybem CNC, to nie tylko doskonałe uzupełnienie dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych,
ale również uniwersalny system wykorzystywany przez nas do analizy wad powierzchniowych. Dzięki zastosowaniu systemu Struers Discotom
-100 + Labopol-30 również i wad wewnętrznych odlewów ciśnieniowych. Dostępny zakres pomiarowy maszyny to 300/300/150mm (X/Y/Z)
przy niepewności pomiaru U95 = +/- (2+(4.5*L/1000)) µm.

Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym

Jednym z głównych zadań naszego laboratorium jest nadzór
nad wyposażeniem kontrolno -pomiarowym. W tym zakresie nadzorujemy sprawdziany pierścieniowe, sprawdziany tłoczkowe, sprawdziany gwintowe, dwu i trójpunktowe średnicówki, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe
i cyfrowe, wysokościomierze i głębokościomierze.
Do tego celu wykorzystujemy między innymi długościomierze pionowe
i poziome ABBE. Na wyposażeniu posiadamy również zestaw płytek wzorcowych w najwyższej klasie dokładności.

Pomiar struktury
geometrii powierzchni

W naszym laboratorium, ocenę struktury geometrii powierzchni przeprowa-dzamy metodą profilową. Do tego celu wykorzystujemy system MarSurf XR-1.
To elastyczny system z bogatym wachlarzem trzpieni pomiarowych,
za pomocą którego jesteśmy w stanie kontrolować 80 parametrów do profili R, P, W wg aktualnych norm ISO/JIS lub MOTIF (ISO 12085).

Pomiary
twardości

 

Do badania tak istotnej cechy jakim jest twardość materiału wykorzystujemy system lidera w produkcji tego typu urządzeń firmy Struers.
Badania przeprowadzamy metodą Rockwella HRC/HRB w kompletnym zakresie obciążeń 9,8N do 2450N. Za pomocą tego systemu możliwy jest pomiar twardości tworzyw sztucznych, materiałów węglowych oraz pomiar metod pośrednich HVD/HBD.

Analiza i badanie
składu chemicznego 

W celu precyzyjnej analizy składu chemicznego do badania wykorzystujemy spektrometr iskrowy, który zapewnia niskie progi detekcji pierwiastków lekkich w stopach aluminium, miedzi i stalach.

Pomiar grubości powłok galwanicznych

Pomiary grubości powłok wykonujemy podczas badania NDT.
W tym celu wykorzystujemy LEPTOSKOP® 2041 firmy KARL DEUTSCH. Przeprowadzamy badania na podłożach Fe/NFe (0 – 500 µm) z niepewnością pomiaru 1 % ± 1 µm dla powłok < 100 µm oraz 1..3 % ± 1 µm
dla powłok > 100 µm.

Badania rentgenowskie

Na naszym wyposażeniu znajduje się uniwersalny system rentgenowski YXLON MU2000. System cechuje szybkość i precyzja w działaniu, przez co idealnie nadaje się do badań seryjnych i wyrywkowych odlewów, złączy spawanych, kompozytów i wielu innych wyrobów. Maksymalne dopuszczalne wymiary badanego obiektu: średnica 400 mm, wysokość 900 mm, ciężar 60kg. Maksymalna grubość ścianki: aluminium 200 mm, stal 35 mm, żeliwo 20mm.

Badanie indeksu
gęstości stopu

Indeks gęstości jest parametrem określającym czystość stopionego metalu. Dla odlewnictwa ciśnieniowego stopów aluminium dopuszczalna wartość indeksu gęstości wynosi 0-3%.
W celu przeprowadzenia badania indeksu gęstości stopu po procesach topienia i odgazowywania wykorzystujemy Aluminium Density Tester Martech-VCTM 0017, który umożliwia nam wykonanie próbek oraz obliczenie uzyskanych wyników za pomocą wagi NAGATA FATH 06S.

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.