Ludzie są naszym
 największym kapitałem

Największym kapitałem i potencjałem naszej firmy są ludzie, dlatego umożliwiamy im ciągły wzrost i rozwój.
Inwestujemy w naszych pracowników zapewniając im przyjazne miejsca pracy, prywatną opiekę medyczną, Fundusz Socjalny, szkolenia podnoszące ich kompetencje, bezpłatne korzystanie z Lumel ARENY – naszego obiektu multisportowego i wiele innych.
Cenimy zaangażowanie, wiedzę, pomysły i wkład naszych pracowników w rozwój. Słuchamy naszych pracowników i reagujemy
na ich potrzeby. Chcemy, aby ludzie rozwijali się razem z nami i byli dumni ze wspólnego tworzenia historii Lumel Alucast.

Oferty pracy

5

Klasa patronacka

5

Praktyki i staże studenckie

5

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.