Aktualności

Nowe inwestycje Lumel Alucast

Nowe inwestycje Lumel Alucast

Znacząca poprawa warunków pracy, poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie emisji CO2 to najważniejsze efekty naszej ostatniej inwestycji w Lumel Alucast.

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.