Historia

07.10.1953

Powstanie Zielonogórskich Zakładów Wytwórczych
Mierników Elektrycznych A-21

Rozpoczęcie produkcji elektromagnetycznych
urządzeń pomiarowych

1954

1957

Powstanie odlewni jako części wydziału mechanicznego. Rozpoczęcie produkcji odlewów metodą traconego wosku

Zmiana nazwy firmy na Lubuskie Zakłady
Aparatów Elektrycznych LUMEL

1958

1960

Utworzenie Wydziału Odlewni Ciśnieniowej

Wyprodukowanie milionowego tablicowego
miernika analogowego

1962

1967

Powołanie Zakładu Doświadczalnego Aparatury
Pomiarowej i Regulacyjnej

Rozpoczęcie produkcji rejestratorów,
mierników uniwersalnych typu LAVO
i przetworników pomiarowych

1969

1969

Rozpoczęcie produkcji potokowej odlewów ciśnieniowych.
Wzrost wydajności do 1000 ton aluminiowych odlewów rocznie

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001

1997

2003

Uzyskanie certyfikatu ISO 14001

Otwarcie nowego zakładu do produkcji
odlewów ciśnieniowych

2009

2010

Uzyskanie certyfikatu ISO/TS 16949

Zwycięstwo w plebiscycie na najlepszą firmę 25-lecia
w Zielonej Górze

 

2014

2016

Podział spółki na dwa niezależne przedsiębiorstwa:
LUMEL S.A. (produkcja urządzeń elektronicznych)
i LUMEL ALUCAST Sp.z o.o. (produkcja odlewów ciśnieniowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.