Projektowanie narzędzi

Na wczesnym etapie projektu Lumel Alucast wspiera klientów
w zakresie usprawnienia konstrukcji wyrobów oraz poprawy
ich technologiczności.

Do konstrukcji używamy oprogramowania CAM Solidworks (CAM- 3 OSIE, 5 OSI, VCM, EDM).

Szczególną uwagę przykładamy do konstrukcji form odlewniczych, wykonując już na pierwszym etapie symulację procesu odlewania w programie FLOW 3D, eliminując w ten sposób potencjalne błędy.

Technologia narzędziowa obejmuje również konstrukcję:

 • elektrod pod procesy EDM,

•  niezbędnego oprzyrządowania,

• dobór narzędzi w celu zmaksymalizowania wydajności obróbki  i uzyskania wysokiej jakości.
Na życzenie klienta Lumel Alucast jest w stanie przygotować konstrukcję wyrobu ściśle wg wytycznych klienta.

Możemy również pracować na formach powierzonych
przez klienta. Dostosowujemy je do naszych maszyn
i przygotowujemy do produkcji seryjnej w Lumel Alucast.

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.