Praktyki i staże studenckie

Praktyki uczniowskie i staże studenckie

Praktycznie każdy uczeń szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej, a także uczelni wyższej, jest zobowiązany
do odbycia praktyk, które wdrożą go w realia wykonywanego zawodu. Główny cel praktyk to przede wszystkim przekazanie uczniom
i studentom możliwości wykorzystania zdobytej w trakcie kształcenia wiedzy w praktyce.

W Lumel Alucast Sp. z o.o. oraz w Lumel S.A. przyjmujemy na praktyki zarówno uczniów jak i studentów.
Ubiegając się o przyjęcie na praktyki uczniowskie/ staże studenckie należy złożyć:
– CV;
– podanie o przyjęcie na praktyki wraz ze wskazaniem terminu odbywania praktyk;
– ramowy program praktyk.

Powyższe dokumenty można złożyć:
– na portierni Lumel Alucast Sp. z o.o. ul. Słubicka 1 w Zielonej Górze;
– na portierni Lumel S.A. ul. Słubicka 4 w Zielonej Górze;
– przesłać skanem na adres e-mail: kadry@lumel.com.pl

Po uzyskaniu zgody odpowiedniego Kierownika/Dyrektora podpisujemy umowę ze szkołą/uczelnią. Wówczas uczeń / student może rozpocząć praktyki w jednej z naszych Spółek.
Po ukończeniu praktyki  warto wpisać ją do swojego CV, zwłaszcza na początku kariery zawodowej.

LUMEL My First Experience – Program dla studentów

O rozwoju i wartości naszej firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą. To oni są największym potencjałem.
Dlatego w LUMEL Alucast Sp. z o.o. dbamy o przyjazną atmosferę, komfortowe warunki pracy oraz dajemy szanse młodym ludziom
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Weź karierę w swoje ręce i przyłącz się do naszego programu: LUMEL My First Experience.
Będąc uczestnikiem programu „LUMEL My First Experience” będziesz miał możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy, którą nabyłeś podczas studiów i zdobycia kwalifikacji, które wyróżnią Cię na wymagającym rynku pracy. 

Osoby, które wezmą udział w projekcie „LUMEL My First Experience” będą mogły odbyć staż:

  • w Dziale Logistyki zajmującym się planowaniem i analizowaniem polityki magazynowej, organizowaniem zaopatrzenia, produkcji, koordynacją dystrybucji i transportu towarów.
  • w Dziale Technologicznym, który konstruuje, wytwarza oraz opracowuje dokumentację techniczną do produkcji form do odlewów ciśnieniowych oraz do narzędzi wykorzystywanych do obróbki powierzchniowej. Zajmuje się wdrażaniem do produkcji nowych części
    i wyrobów oraz usprawnianiem procesów technologicznych.
  • w Dziale Badań i Rozwoju, który zajmuje się projektowaniem urządzeń automatyki przemysłowej przeznaczonych do pomiarów, przetwarzania i regulacji, a także rejestracji oraz transmisji i wizualizacji procesów przemysłowych. Konstruuje i modernizuje wyroby wykorzystując najnowocześniejsze technologie. 

Organizowane przez nas staże w ramach programu „LUMEL My First Experience” są płatnymi stażami, trwającymi do 6 miesięcy
i obejmują do 80 godzin stażu w miesiącu.
Istnieje również możliwość zorganizowania stażu w innych działach m.in.:produkcyjnym czy jakości. 
NAJLEPSI STAŻYŚCI PO ZAKOŃCZONYM PROGRAMIE OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ PROPOZYCJĘ ZATRUDNIENIA.
Dzięki programowi „LUMEL My First Experience” będziesz miał okazję realizować samodzielne zadania, wynikające z realnych potrzeb biznesowych firmy pod okiem naszych najlepszych specjalistów.
Do programu LUMEL My First Experience zapraszamy:
• wszystkich studentów V roku,
• absolwentów studiów wyższych z Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektrotechniki,
• osoby ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego.

W ramach projektu zapewniamy:

  • osobistego opiekuna, który zapewni wsparcie i opiekę podczas uczestnictwa w programie,
  • dostęp do narzędzi i materiałów potrzebnych do odbycia praktyki,
  • referencje po odbytym stażu,
  • wynagrodzenie uzależnione od zakresu obowiązków stażysty,
  • możliwość stałego zatrudnienia w naszej firmie.

„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. Teraz również i Ty masz szansę zrobić swój pierwszy krok.
Zachęcamy do aplikowania i udziału w programie „LUMEL My First Experience” poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy kadry@lumel.com.pl w temacie wpisując „LUMEL My First Experience”.

Administratorem Danych Osobowych są: Lumel S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słubickiej 4 oraz Lumel Alucast Sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej przy ul. Słubickiej 1. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lumel S.A. z siedzibą
w Zielonej Górze przy ul. Słubickiej 4 oraz przez Lumel Alucast Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słubickiej 1 moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych)”.
W przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lumel S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słubickiej 4 oraz przez Lumel Alucast Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słubickiej 1 moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych)”.
Informujemy, że załączenie zdjęcia w CV nie jest przez nas wymagane. Jego załączenie będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.