Polityka prywatności

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych LUMEL ALUCAST Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1 (RODO) niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest LUMEL ALUCAST Sp. z o.o., ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra, NIP 527-265-14-70.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług przez LUMEL Alucast Sp. z o.o. w Zielonej Górze;
na rzecz podmiotu, w imieniu którego wchodzi Pan/Pani w stosunki z LUMEL ALUCAST Sp. z o.o. w Zielonej Górze; (dalej: Klient),

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z pkt. (47) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes rozumiany jako świadczenie usług:

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zapytań,

 • w celu realizacji procesu rekrutacji (dane zebrane w formularzu rekrutacyjnym),

 • w celu realizacji usługi newslettera,

 • w celu dopasowania treści strony oraz reklam do Państwa potrzeb i zainteresowań,

 • dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom,

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym prowadzenie marketingu
  i promocji własnych usług przez LUMEL Alucast Sp. z o.o. w Zielonej Górze; na rzecz Klienta,

 • wykonywania i realizacji zadań wynikających z zawartych umów, w tym w szczególności sprzedaży i świadczenia usług.

4. Odbiorcami danych osobowych będą następujące rodzaje podmiotów:

 • LUMEL ALUCAST Sp. z o.o. w Zielonej Górze i jego przedstawiciele,

 • podmioty zewnętrzne: kooperanci  i klienci LUMEL ALUCAST Sp. z o.o. w Zielonej Górze; którzy otrzymają Pani/Pana dane osobowe
  w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowej komunikacji,

 • podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz LUMEL ALUCAST Sp. z o.o. w Zielonej Górze;

 • podmioty świadczące usługi prawnicze na rzecz LUMEL ALUCAST Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na mocy przepisów prawa i umów oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem
i przebiegiem współpracy.

9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w sposób inny niż zautomatyzowany.

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.