Polityka Minerały Konfliktu

LUMEL ALUCAST przywiązuje szczególną uwagę do odpowiedzialności społecznej  oraz wspiera inicjatywy, które mogą przyczynić się
do poprawy w obszarze handlu międzynarodowego. Dlatego też, nasza firma prowadzi działania wynikające z ustawy Dodda-Franka
z 2010 roku spełniając tym samym wymagania naszych klientów. Celem naszych działań jest zapewnienie, że nasze produkty
nie zawierają minerałów konfliktu, takich jak: cyna, tantal, wolfram, złoto, które pozyskiwane są z obszarów konfliktu zbrojnego. 

W związku z powyższym zobowiązujemy się do:

  • prowadzenia stałego monitoringu dostawców pod kątem jakości dostaw oraz pochodzenia surowców użytych w dostarczanych wyrobach;
  • promowania świadomości związanej z minerałami konfliktu wśród naszych dostawców oraz wewnątrz organizacji;
  • zapewnienia naszych klientów, iż dokładamy wszelkich starań aby nasze produkty nie zawierały minerałów konfliktowych, pochodzących z obszarów konfliktu zbrojnego. 

 Od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej  oraz bezpiecznego pozyskiwania surowców
i wymagania tego samego od wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchach dostaw. 
Wierzymy, że wprowadzenie działań zgodnych z niniejszą polityką przyczyni się do rozwiązania globalnego problemu, jakim jest finansowanie grup zbrojnych i sił bezpieczeństwa poprzez wydobycie minerałów i handel nimi w obszarach dotkniętych konfliktami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.