Nasz wkład

w kierunku zrównoważonej przyszłości

Ochrona środowiska to globalne wyzwanie naszych czasów, dlatego jesteśmy dumni z faktu, że w naszej działalności stale i konsekwentnie dążymy
do redukcji obciążeń środowiskowych.

Już w 2018r. uruchomiliśmy na zakładzie pierwszą instalację fotowoltaiczną
o mocy  50 kW, dzięki której do końca roku 2021 wyprodukowaliśmy prawie
100 000 kWh zielonej energii oraz ograniczyliśmy emisję CO2 o ponad 80 ton. W 2022r. planujemy rozbudowę instalacji  do mocy 400kW.

Optymalizacja procesów produkcyjnych, wymiana oświetlenia na energo-oszczędne oraz instalacja systemu monitoringu parametrów energii to kolejne elementy naszej walki o czyste środowisko.

Spośród dużych inwestycji ekologicznych zrealizowanych tylko w 2021r. w Lumel Alucast warto również wymienić:

  • wykorzystanie technologii odzysku ciepła, poprzez podłączenie sprężarek do instalacji kotłowni, co przełożyło się na znaczne ograniczenie zużycia gazu,
  • instalacja systemów filtrujących na czterech maszynach  odlewniczych, która nie tylko zmniejszyła emisję zanieczyszczeń
    do atmosfery, ale znacząco poprawiła warunki pracy.

Na co dzień dbamy o środowisko prowadząc racjonalną gospodarkę odpadami i ich segregację, recykling oraz optymalizując cykl życia wyrobów.

A co przed nami?

Obok nowej instalacji PV, planujemy:

  • zastąpić starą linię myjącą detale na nową o zamkniętym obiegu wody, z automatycznym dozowaniem,
  • zastąpić proces konwencjonalnego suszenia detali, nowoczesnym systemem suszenia próżniowego,
  • zastąpić chłodziwo wykorzystywane w procesach obróbki skrawaniem na bardziej ekologiczne o dłuższej żywotności.

Walka o czyste środowisko dla nas i przyszłych pokoleń to dla nas absolutny priorytet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.